• Coaching Burn Out Geldermalsen

Individuele coaching

Persoonlijke coaching heeft betrekking op het ontdekken of hervinden van je werkelijke zelf. Hierbij gaan wij uit van jou zoals jij werkelijk bent en zoals je bent, ben je goed.

We kunnen je helpen het inzicht in je werkelijke zelf te vergroten en je kracht te hervinden. De uitersten binnen jezelf te leren kennen, te accepteren en deze te laten harmoniseren.

We begeleiden je graag met vraagstukken op het gebied van:

 • authentiek gedrag: wie ben ik en wat past bij mij?

 • omgaan met je eigen onzekerheden
 • wat zijn je innerlijke drijfveren
 • omgaan met kritiek en vergroten van zelfreflectie 

 • omgaan met stress 

 • verbeteren van je communicatie 

 • vergroten van je persoonlijke effectiviteit 

 • loopbaanvraagstukken
 • zingevingsvraagstukken
 • vergroten van je balans tussen jou als mens en jou als leidinggevende
 • managen zonder macht 

 • inzicht in en acceptatie van je (on)mogelijkheden

Vertrouwen

Het vertrekpunt bij individuele begeleiding is vertrouwen. Het vertrouwen van jou in ons, het vertrouwen van ons in jou. Daarbij is een open houding en vertrouwen om aan jezelf te willen werken nodig. Om dit te ervaren en je coachingsvraag met ons te bespreken 
vindt allereerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek heeft als doel om te kijken of de basis voor wederzijds vertrouwen (de klik) er is en of wij of één van ons je kan (kunnen) begeleiden bij jouw vraagstuk.

Kortdurend


Onze coaching is kortdurend, variërend van zes tot acht sessies. Iedere sessie duurt anderhalf uur en de sessies vinden plaats bij Samtosha in Geldermalsen.
Indien van toepassing wordt, los van deze sessies, in het begin van het traject een afstemmingsgesprek gepland met jou, je leidinggevende en één van ons en een eventueel evaluatiegesprek aan het einde van het traject.

Afgestemd op jou

Onze aanpak is maatwerk, afgestemd op jou en jouw situatie. We hebben een multidisciplinaire achtergrond met vele verschillende wegen die we kunnen bewandelen om je te helpen met jouw coachingsvraag.

Aanpak van de kern

Het belangrijkste vertrekpunt voor een begeleidingstraject bij ons is de coachingsvraag. Samen besteden we aan het begin van het traject gedegen aandacht aan de formulering hiervan. Om op basis daarvan onze aanpak af te stemmen. Deze aanpak kenmerkt zich op een gefocused werken aan de kern in plaats van aan de randen. Daarbij is een open houding belangrijk om te willen werken aan je binnenkant in plaats van je buitenkant.

 

Contactgegevens Samtosha

Lingedijk 153
4191 VD Geldermalsen
KvK 11063982

Tanja de Bont

06 – 284 780 84
tanja@samtosha.nl

Fred Streefkerk

06 – 515 169 24
fred@samtosha.nl