• Burn-out 1

Samen

Onze aanpak kenmerkt zich door samenwerking met de diverse betrokkenen. Hierdoor voelt degene met wie we werken zich ondersteund in het proces van herstel. Een snelle eerste afspraak na uitval en de support van de werkgever bevorderen een eerdere terugkeer in het werk en daardoor minder ziekteverzuimkosten. 
De begeleiding bij re-integratie vindt plaats in samenspraak met leidinggevende, hr, bedrijfsarts, en/of arbeidsdeskundige. Zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het aantal uren en type werkzaamheden tijdens de werkhervatting. 

Bij voorkeur vindt de eerste afspraak zo kort mogelijk na uitval plaats. Op basis van deze vrijblijvende afspraak worden afspraken gemaakt voor een vervolgtraject. Hierbij vindt afstemming plaats met leidinggevende en/of hr. De ervaring leert dat gemiddeld vijftien sessies (van ieder anderhalf uur) nodig zijn. Aan het einde van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats waarbij ook de leidinggevende betrokken is.

Contactgegevens Samtosha

Lingedijk 153
4191 VD Geldermalsen
KvK 11063982

Tanja de Bont

06 – 284 780 84
tanja@samtosha.nl

Fred Streefkerk

06 – 515 169 24
fred@samtosha.nl