• Samtosha Tanja Fred Coaching Test

Holistische aanpak

Wij stemmen onze begeleiding af op degene met wie we werken. Hierbij maken we gebruik van een brede, holistische aanpak waarbij we werken vanuit zes verschillende invalshoeken cq herstelfactoren:

  • acceptatie
  • zelfinzicht
  • stofwisseling
  • balans inspanning en ontspanning
  • steun en omgeving
  • contact met lichaam en hart

Deze factoren spelen bij burn-out en overspannenheid allen, in meer of mindere mate, een belangrijke rol. We hebben een ervarings- en opleidingsachtergrond waarmee we al deze factoren aan de orde kunnen stellen. We verwijzen door indien dat nodig is, bijvoorbeeld naar de huisarts of fysiotherapeut.

De eerste stap is op het opladen van de batterij. Hierbij kan gedacht worden aan aandacht voor bijvoorbeeld beweging, dagritme, fysieke klachten, rustmomenten, voeding, identificeren van energiegevers en –nemers.

Na voldoende herstel van energie wordt gestart met re-integratie. Tevens wordt gewerkt aan de veroorzakers van de uitval zowel voor wat betreft inzicht als verwerking. Het doel is om zo snel als mogelijk op een verantwoorde manier het werk weer te hervatten. Hoe eerder gestart wordt met een traject bij ons hoe eerder weer gestart kan worden met hervatting van het werk.

Contactgegevens Samtosha

Lingedijk 153
4191 VD Geldermalsen
KvK 11063982

Tanja de Bont

06 – 284 780 84
tanja@samtosha.nl

Fred Streefkerk

06 – 515 169 24
fred@samtosha.nl